top of page
Search
  • Writer's pictureMusikaliska sällskap

Ida Mobergs samlade verk – Gratis noter i PDF-format

Ida Moberg (1859-1947) var en finsk tonsättare, som studerade i Helsingfors, S:t

Petersburg och Dresden och var på gränsen till genombrott på den nationella scenen i

början av 1900-talet. Hon debuterade ganska sent och höll en kompositionskonsert 1906

med sin Symfoni (förlorad) och kantat Vaknen (Vaken). Kritikerna var dock oentusiastiska

och tonsättaren Oskar Merikanto skrev de ökända "En rask kvinna men ändå bara

en kvinna". Trots kritiken fortsatte Moberg att få viss framgång, t.ex. med sin kantat

"Tyrannens natt" för tenorsolist, manskör och orkester, vilken vann en anonym

kompositionstävling men misslyckades med att imponera efter att tonsättarens identitet

avslöjats.


Förutom att komponera var Moberg en ivrig pedagog, som var entusiastisk över de

pedagogiska innovationerna i början av 1900-talet, särskilt över Rudolf Steiner och hans

idéer. Dessutom blev Moberg intresserad av buddhism och antroposofi, vilket båda skulle

återspeglas i hennes senare kompositioner. Fram till cirka 1911 framfördes Mobergs verk i

bl.a. Helsingfors och Viborg, men efter första världskriget blir informationen knapp och

många av hennes kompositioner återstår att uruppföras.


Mobergs stil var harmoniskt konservativ men strukturellt innovativ och påminner om

postmodernismen i sin kontinuerliga melodi med lite repris, särskilt i hennes senare verk.


Mobergs verk har bevarats som manuskript på olika institutioner, såsom Sibelius-

Akademin (nuvarande Aalto-universitet), MusicFinland och Finlands nationalarkiv.

Upphovsrätten till hennes verk har gått ut, men Sällskapet har haft turen att få lära känna

några av hennes släktingar och kunna diskutera vissa aspekter av hennes liv med dem.


Generellt sett var Mobergs handstil tunn och – vid första anblicken –många verk verkade

ofullständiga. En närmare granskning avslöjade emellertid att praktiskt taget alla

kompositioner var fullständiga och av hög kvalitet, men någon framförande skulle vara

omöjlig utan renskrivning och noggrann layoutredigering. Det framgick också att Moberg

troligen komponerade i snabb takt, vilket återspeglades i en hel del inkonsekvenser

beträffande förtecken och taktmärken, men dessa löstes relativt lätt baserat på de

handskrivna partiturens helhet. Ett annat problem uppstod med texterna, men vi hade äran

att få hjälp av experter på svenska språket som gav oss insikter om Mobergs texters

arkaismer och ortografi. Sång-, kantat- och operatexterna har återproducerats som

Moberg skrev dem utan modernisering. Därför skrev vi ofta "af" istället för "av", använde

den arkaiska formen av andra person plurala personliga pronomenet "I", lämnade de

plurala formerna av verb "vi ärö, vi kalla, i ären" etc.


Detta projekt hade varit omöjligt utan finansiering och entusiastiska personer som deltog i

processen genom textredigering, framförande av utvalda verk och uppmuntran.


Sällskapet vill uttrycka sin tacksamhet till flera organisationer och personer, enligt följande:


Svenska Kulturfonden

Kone Stiftelsen

Aalto-universitetets bibliotek

MusicFinland

Carita Rosenberg-Wolff

Jari Eskola

Fennica Gehrman

Philipp Kröll (Schott Music)

Petri Bäckström

Ann-Christin Högnabba

Johannes Gustavsson

Mirka Malmi

Emilia Hoving

Musiker från Savolax Musikaliska Sällskapets orkester

Sångare från Kammakör Ancora

Ossi Jauhiainen

Per-Olof Moberg


Var så god och njuta av att bläddra igenom Mobergs kompositioner och tveka inte att

maila eller ringa oss för ytterligare information.

6 views0 comments

Commentaires


Post: Blog2 Post
bottom of page