top of page

SAVOLAX MUSIKALISKA SÄLLSKAP

Vi gör bortglömd musik spelbar

Savolax musikaliska sällskap grundades 2018. Sällskapet är en ideell förening, som kartlägger, forskar,  renskriver och editerar orkesterverk av bortglömda tonsättare, särskilt kvinnliga kompositörer. Fastän  kvinnor skrev en massa orkesterverk under 1800-1900-talet, har de här verken oftast  bevarats som handskrifter, som inte är spelbara utan editering. Vi koncentrerar oss speciellt på nordiska  tonsättare mellan 1860–1970. För det mesta, har upphovsrätten löpt ut, men i några fall har vi gjort avtal  med tonsättarens arvingar.


Editeringprocessen innefattar renskrivning till digitala noter, korrekturläsning i  flera omgångar, editering av layout och eventuellt framförande av verken i ett konsertsammanhang med  feedback från musiker och exekutörer. Det första framförandet sker oftast i samarbete med orkestrar,  dirigenter och solister. Våra partners i detta arbete har varit bl a Finska radiosymfonikerna,  Göteborgssymfonikerna, Tammerfors filharmoniker, Saimaa sinfonietta och Wegelius-kammarorkester,  dirigenter Gustav Johansson, Erkki Lasonpalo, Emilia Hoving och Hannu Lintu samt solister som Stefan  Lindgren, Mirka Viitala och Mirka Malmi.  

viulu.jpg
På svenska: About
bottom of page